När du har paus i din coaching eller har avslutat den är detta bra punkter att ha koll på. Gå igenom dem och tänk till; Vad gäller för dig? Hur får du det som du uppnått genom coachingen att hålla sig vid liv och bli en del av din vardag?

Bäst är om du skriver ut och skriver ner dina svar då det skapar en bättre process i din hjärna och gör det lättare att hålla fast vid.

 • Värderad riktning – Vad vill jag ska vara viktigt i mitt liv?
  Att definiera din värderade riktning är avgörande eftersom det ger dig en klar bild av vad som är meningsfullt för dig. Genom att veta vad som är viktigt kan du fatta beslut och agera i enlighet med dina värderingar, vilket ökar din livskvalitet och välmående.
  • Mitt svar:

 • Vilka handlingar tar mig i rätt riktning?
  Att identifiera konkreta handlingar som leder dig mot dina värderade mål ger riktning och fokus åt ditt agerande. Genom att planera och utföra dessa handlingar kan du skapa framsteg och förverkliga dina önskade förändringar.
  • Mitt svar:

 • Vilka inre/yttre hinder kan ta mig i fel riktning?
  För att upprätthålla din framgång är det viktigt att vara medveten om potentiella hinder. Dessa hinder kan vara både inre (tankar, känslor) och yttre (omgivning, resurser). Genom att identifiera dem i förväg kan du utveckla strategier för att hantera dem effektivt.
  • Mitt svar:

 • Bakslag och motgångar som kan skapa hinder?
  Att förstå att motgångar och bakslag är en naturlig del av processen är viktigt. De kan ge värdefulla lärdomar och möjligheter till tillväxt. Genom att vara beredd på dessa utmaningar kan du bättre hantera dem när de uppstår.
  • Mitt svar:

 • Vilka handlingar är viktigast för mig för att komma över mina hinder?
  Det är avgörande att identifiera de specifika handlingar som hjälper dig att övervinna de hinder du stöter på. Genom att fokusera på de mest relevanta åtgärderna kan du öka din effektivitet och överbrygga svårigheter.
  • Mitt svar:

Mitt långsiktiga mål för kommande år
Ett tydligt långsiktigt mål ger dig en vision att sträva mot och skapar motivation. Det fungerar som en övergripande riktlinje för dina handlingar och beslut under kommande år.

 • Mitt svar:

3 kortsiktiga delmål
Dessa delmål bryter ner ditt långsiktiga mål i mer hanterbara steg. De gör det enklare att mäta din framsteg och hålla dig på rätt spår mot din önskade riktning. Mina svar:

1

2

3

Genom att reflektera över och arbeta med dessa punkter kan du upprätthålla och stärka dina framsteg du uppnått genom coaching, vilket hjälper dig att leva ett mer meningsfullt och välmående liv.

När det känns som att du behöver stöd och är redo för nästa fas så hör av dig till mig igen.