Som UX:are har jag ägnat många år åt att utforska teknologins inverkan på våra liv. Med det yrket går det inte att stänga av jobbet då man går hem från kontoret det finns med mig hela tiden på kvällen och på semestern.

När jag en dag i somras reste till semesterorten och inte fick sittplats stod jag upp på tåget och betraktade vad människor konsumerade på sina telefoner, alla satt med huvudena böjda ner med gamnackar över sina telefoner, öppnade det mina ögon för den pågående diskussionen om algoritmers makt och det kurerade innehållets påverkan.

Det blev snart uppenbart för mig att de flöden vi matas med av stora teknikföretag som Facebook, TikTok och Instagram skapar en snäv vy över världen. Mitt eget flöde bestod mestadels av europeiskt, amerikanskt och ibland sydostasiatiskt innehåll, samtidigt som det saknade representation från Afrika och andra delar av världen.

Denna insikt irriterade mig, eftersom jag alltid betraktat mig själv som öppen för olika kulturer och bakgrunder. Ändå höll dessa algoritmer oss mer eller mindre omedvetet instängda i våra egna bubblor, förstärkte befintliga klyftor och begränsade vår exponering för mångfaldiga perspektiv.

Det blev särskilt tydligt när jag såg skillnaderna när det visades fotbollsvideoklipp på två olika skärmar. På den ena personens skärm dominerades den manliga, vita spelarvärlden, medan den andra personens skärm fokuserade på kvinnliga spelare med mörkare hudton. Trots att båda var passionerade fotbollsfans förblev deras världar uppdelade och isolerade. Det gemensamma intresset blev ändå delat i olika segment.

Denna upplevelse fick mig att fundera över konsekvenserna av de kurerade flöden vi matas med, både för oss som individer och för samhället som helhet. Vilken sorts information går vi miste om, och hur påverkar detta snäva perspektiv vår förmåga att förstå och empati för andra?

Som UX:are ser jag det som min uppgift att skapa digitala upplevelser som främjar inklusivitet och öppnar våra ögon för mångfaldiga perspektiv. Det är avgörande att vi aktivt är medvetna om det innehåll vi konsumerar och aktivt söker mångfaldiga röster och åsikter. Endast genom detta kan vi verkligen förstå världen och utmana de begränsningar som påtvingas oss av algoritmer.

Låt oss tillsammans utmana de teknikgiganter som styr våra digitala liv och kräva en mer inkluderande och öppen digital värld för alla. Förändringen börjar med oss, med vårt medvetna val att söka och omfamna det mångfaldiga och komplexa som världen har att erbjuda.

Vad av det du jobbar med riskerar att skapa klyftor? Vad av det ditt företag levererar syftar till att överbrygga klyftor? Vad kan du göra? Vad kan jag hjälpa till med? Let me know!

Kategorier: KonsultUsersUX