Tänker du att coaching vore spännande, troligen bra för dig men att det samtidigt finns lite farhågor kring om du orkar eller verkligen vill på riktigt?

Svara på frågorna nedan så är du en bit på väg i att veta om coaching är vägen framåt för dig.