2015 – nuvarande, AMUX, UX-strateg & produktägare

I min egen regi tar jag kortare uppdrag som mentor inom områdena agilitet och UX. Jag coachar också personer som vill vidareutvecklas inom sin roll. För att stärka min roll som diplomerad coach går jag just nu en vidareutbildning till certifierad coach enligt ICF. I AMUX regi gör jag också snabba utvärderingar som kan ligga till grund för projekt och förvaltningsprioritering. Dessa rapporter svarar ofta på; hur gör vi nu och hur går vi vidare.

2016 – nuvarande, Inera, UX-strateg & produktägare

På Inera har jag under de senare åren drivit arbetet med att ta fram ett helt nytt UX-ramverk. Det syftar till att beskriva hur vi skall arbeta effektivt och kvalitativt med UX. Ramverket innehåller allt UX och frontendutveckling behöver för att ta fram nya webb- och e-tjänster och inkluderar också ett komplett Designsystem. UX-ramverket har drastiskt förändrat vårt arbetssätt och på ett fantastiskt sätt överbryggat det vi kallar för stuprör i organisationen.

De tjänster jag arbetar med här är bland annat, 1177, UMO och Youmo

Tidigare arbetade jag med att konsolidera åtta olika tekniska plattformar till en. Detta för att minska underhållskostnader och möjliggöra högre säkerhet och bättre skalbarhet än tidigare plattformar. Som produktägare hade jag ansvaret för prioriteringen av olika krav. Mitt fokus var främst att fokusera på användbarhet, tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet.

2016-2018, Region Stockholm, Produktägare & Teknisk projektledare

Efter migrationskrisen 2015 ledde jag ett team som arbetade med att bygga www.youmo.se, en webbplats avsedd för nyanlända unga i Sverige. Den tekniska lösningen krävde stort fokus på språkhantering eftersom den skulle fungera på 6 olika språk och teckenuppsättningar, språk som det inte alltid fanns stöd för i standarduppsättningar av webbläsare. Det var också viktigt att användarupplevelsen mobilt var mycket god då denna användargrupp i det närmaste totalt förlitade sig på mobila enheter.

2012-2016, Teracom Boxer Group, Chefsarkitekt, UX

Jag arbetade i projekt som hade direkt inverkan på Teracom Groups slutkunder. Jag arbetade kontinuerligt på att slutkonsumenten skulle kunna konsumera medieinnehåll på betydligt fler tekniska plattformar och enheter (IOS, Android, plattor och telefoner) något som då var relativt nytt. En stor del av mitt arbete syftade till att skapa en enhetlig upplevelse av digitalboxar, mobil- och surfplattor samt online-upplevelsen.

Jag prioriterade arbete som handlade om sök- och upptäcktsfunktioner som är en nödvändigt för att hjälpa användare att hitta rätt innehåll i ett stort utbud av innehåll..

Det jag tillförde företaget var kunskap om hur man ändrar en vision från en teknisk produktbeskrivning till en produkt som användarna gillar och är villiga att betala för.

Eftersom jag har ett stort intresse för agila metoder bidrog jag i transformationen från en vattenfallsdriven projektvärld till en snabbrörlig.

2011-2012, SEB, Användbarhetsexpert

På SEB arbetade jag mest med de offentliga webbplatserna för SEB Group och den mobila närvaron. Jag fokuserade på att skapa informationswebbar som motsvarade olika användargruppers behov snarare än att enbart sprida företagsinformation i ett inifrån och ut perspektiv. Under min tid på SEB var jag också en del av Mobile Internet-gruppen och arbetade med strategier för förbättrade mobilitetsfunktioner inom banken, en självklarhet idag men framkant då. Var delaktig i arbetet med SWISH och Mobilt BANK-id då SEB är en del av det konsortium som står bakom dessa lösningar.

Ett av mina längre projekt var på SEB-kort där jag arbetade med medlemsrekryteringssystemet. Mitt bidrag var att skapa ett system som konverterade och levererade men också kunde återanvändas i alla de länder där SEB finns.

I min roll på SEB lärde jag också ut agila metoder till personalen inom SEB-group. Eftersom den beslutade projektmetodik var RUP var det en stor uppgift att omvandla lämpliga projekt till att bli mer agila.

2008 – 2011, Inera, Användbarhetsexpert

Under min första omgång på Inera arbetade jag med några av Sveriges viktigaste informationswebbplatser. Flera av dem fanns vid den tiden inte i digital form eller var då reklamfinansierade. Mitt uppdrag bestod i att skapa koncept som var lätta för användarna att förstå och ta till sig men också kunde fungera för dess ägare. Ett tydligt exempel på detta arbete är konceptet 1177.se som skulle ersätta 21 stycken webbar som regionerna (då Landstingen) hade regionalt. Istället för att publicera en text om Feber hos barn 21 gånger skulle vi nu göra det en gång men ändå tillåta regionerna att lägga till sina egna regionala tillägg. Detta koncept har senare tagits efter av flera andra webbar i Sverige men också andra länder.

Under min tid här var jag ansvarig för koncept och UX i skapandet av följande prisbelönta webbplatser:

2005-2008, Funka Nu, Interaktionsarkitekt

På Funka hade jag förmånen att arbeta med några av Sveriges större informationswebbplatser. Min uppgift var att förbättra användbarhet och hittbarheten. Genom att arbeta med slutanvändarnas behov top of mind under projekten lyckades vi skapa många prisbelönta sajter.

Arbetade som mentor för användarcentrerade metoder samt Usability Architect.
Bland mina projekt finns:

2000-2005, CGI, Interaktionsarkitekt

Arbetade både med Internet och Intranätsportaler samt med applikationsutveckling. Fungerade som mentor för junior UX-personal både internt och ute hos kund.
Under min tid på CGI arbetade jag både i de nordiska länderna och i Latinamerika. I det internationella projektet främst som lärare/mentor för användarcentrerade designmetoder.

Intresserad av samarbete? Kontakta mig.