Förändring är ofta lite otäckt eller jobbigt. Vi kan veta om att vi borde göra på ett visst sätt men det är ändå lättare och mer invant att fortsätt i våra hjulspår. Ibland är det såklart rätt att fortsätta på den inslagna vägen men ibland kan det finnas något där som skaver. Låt coaching hjälpa dig.

Istället för att fråga andra hur du skall gå vidare så kan vi tillsammans med coachingens metoder hitta vad det är som triggar dig. Identifiera var du hittar dina krafter. När du hittar den egna kraften och drivet att göra något så behöver inte förändringen upplevas som jobbig, besvärlig och otäck. Istället kan det kännas spännande, utmanande och uppfyllande.

Hur går det till? Vi träffas online vid 6 tillfällen. Det inledande handlar om att ta reda på hur din livssituation ser ut nu och hur nöjd du är med den. Därefter tar vi reda på vilken riktning du önskar att ta och sedan vilka resurser du har för att ta dig dit. Beroende på vad vi kommer fram till så lägger jag upp ett personligt program för dig.

För ett snack om detta kan vara något för dig, kontakta mig, eller gör mitt enkla test för att se om du är redo för coaching.