Vad hjälper coaching till med? Vilka nyttor kan man förvänta sig genom coaching? Varför skall man lägga tid och pengar på coaching?

I en studie av International Coach Federation (2004) visas att coaching ger en mängd fördelar. Här listar jag några av dem som coachade upplever sig ha uppnått.

Så många anser sig ha uppnått:

Ökad självmedvetenhet
Lägre stressnivåer
Ökad livskvalitet
Bättre på att sätta mål
Förbättrad självmedvetenhet
Mer balans i livet
Ökat självförtroende

I övrigt nämns dessa fördelar:

  • Ökad kommunikationsförmåga: 40
  • Ökad förmåga att genomföra projekt: 36%
  • Ökad hälsa eller fysisk förmåga: 34
  • Bättre relation med medarbetare: 33%
  • Bättre familjerelationer: 33%