Detta är en mycket viktig fråga att ställa sig själv. Testa om du är med detta diagnostiska test.

Vad behöver jag känna för att veta att jag är redo att bli coachad? Att vara redo för coaching är en personlig bedömning och kan variera från individ till individ. Coachen kommer inte göra jobbet men coacha dig i hur du får det gjort. Här är några tecken på att du kan vara redo för coaching:

  • Du känner dig frustrerad eller missnöjd med din nuvarande situation och vill göra förändringar.
  • Du har specifika mål eller önskemål som du vill uppnå och tror att coaching kan hjälpa dig att nå dem.
  • Du är öppen för feedback och villig att tänka utanför din bekvämlighetszon för att uppnå dina mål.
  • Du är beredd att ta ansvar för dina handlingar och beslut, och är villig att ta itu med eventuella hinder som kan hindra dig från att nå dina mål.
  • Du är öppen för att lära dig nya sätt att hantera stress, förbättra relationer eller utveckla personliga eller professionella färdigheter.
  • Du är beredd att göra den tid och ansträngning som krävs för att arbeta med en coach och göra framsteg.

Om du känner igen dig i dessa tecken kan det vara en indikation på att du är redo för coaching. Det är viktigt att du själv vill och känner dig motiverad för coaching, och att du väljer en coach som är kvalificerad och som du känner dig bekväm med att arbeta med.

Vill du se om jag är rätt coach för dig så kontakta mig.

Diagnostiskt test

Kategorier: CoachingMentorskap