Det finns likheter men än viktigare olikheter mellan olika yrken som är viktigt att känna till. Det som är gemensamt för dessa olika yrken är att samtalet mellan individer är central:

 • Samtalet är ett viktigt redskap som används inom alla yrkena.
 • Det används för kommunikation, utveckling och delaktighet.
 • Skillnaden mellan yrkena ligger i hur samtalet hanteras, dess syfte, förhållningssätt och den kompetens som används.

Skillnader mellan rollerna:

Coachen

 • En coach är en tränare som fokuserar på att förändra klientens beteende och tankesätt.
 • Syftet med coaching är att skapa ansvar, självtillit och medvetenhet samt hjälpa individen att hitta egna lösningar.
 • Coachen ger inte ut färdiga mål och lösningar utan samverkar med klienten för att komma fram till dem genom klientens eget ansvar och resurser.
 • En bra coach behöver ha olika metoder att använda sig av.
 • Coaching kan ske individuellt eller i grupp.

Terapeuten

 • En terapeut är en person som ger icke-medicinsk behandling för skador eller sjukdomar, vanligtvis inom psykoterapi.
 • Psykoterapi är en målinriktad och systematisk samtalsbehandling för att hjälpa patienten att bearbeta problem och må bättre.
 • Det finns olika former av terapi som kognitiv psykoterapi, systemisk terapi och kognitiv beteendeterapi (KBT).
 • Terapeuten är en legitimerad psykolog eller psykoterapeut.
 • Terapeuten arbetar med att åtgärda olika psykiska problem och kan jobba med individer, par, familjer eller grupper.

Mentorn

 • En mentor är en erfaren person som agerar förebild och leder en mindre erfaren adept inom ett yrke eller bransch.
 • Mentorn ger råd, vägledning och fungerar som ett bollplank baserat på sina egna erfarenheter.
 • Mentorskapet involverar vanligtvis bara mentorn och adepten.
 • En mentor kan vara någon inom samma organisation eller från en annan plats.

Konsulten

 • En konsult är en specialist inom ett visst område och anlitas för att ge råd och förslag baserat på sina erfarenheter.
 • Konsulten arbetar oftast med utveckling och förändring inom organisationer.
 • Konsulten använder sig ofta av upplevelsebaserad inlärning.
 • Rådgivning kan ges individuellt eller i grupp, och det kan även göras genom en tredje part.

Handledaren

 • Handledarens uppgift är att ge kontinuerlig pedagogisk vägledning eller stöd för att förbättra kunskaper och agera som bollplank.
 • Det finns olika modeller för handledning, beroende på sammanhanget och målet.
 • Handledningen fokuserar på yrkesmässiga förhållanden och ger möjlighet att diskutera ärenden.
 • Det kan vara en extern handledare eller någon inom samma verksamhet eller yrkesområde.
 • Handledning kan ske individuellt eller i grupp för att dra nytta av gruppens samlade erfarenheter.

Vissa av dessa områden kan jag hjälpa dig med, coaching, mentorskap och konsulting inom UX. Intresserad, hör av dig.