Något du som klient bör ha koll på gällande vad som inte bör ingå i coaching – vad en coach bör undvika för att skapa en positiv och framgångsrik coachingsituation.

Coaching är en kraftfull metod för att hjälpa individer att uppnå sina mål och övervinna hinder, men det finns vissa misstag som kan hämma framstegen. Låt oss utforska dessa misstag för att hjälpa coacher att förbättra sin coachingpraxis och ge sina klienter den bästa möjliga upplevelsen.

  1. Överdriven styrning: En coach bör undvika att vara för styrande i coachingsessioner. Att diktera lösningar och beslut kan hindra klientens egen tankeprocess och kreativitet. Istället bör coachen använda en mer faciliterande approach genom att ställa öppna frågor och låta klienten utforska sina egna lösningar. Detta ger klienten större ägande över sina framsteg och ökar sannolikheten för varaktiga förändringar.
  2. Brist på empati: Empati är en kärnkomponent i framgångsrik coaching. Att inte visa empati gentemot klientens situation och känslor kan skapa en känsla av otrygghet och misstro. En coach bör aktivt lyssna, visa förståelse och visa medkänsla för klientens upplevelser. Detta bygger tillit och öppnar upp för en djupare och meningsfullare coachingsrelation.
  3. Fokusera på problem istället för möjligheter: Att fastna i att diskutera problemen utan att utforska möjligheter kan begränsa klientens perspektiv och handlingsutrymme. En framgångsrik coach bör hjälpa klienten att identifiera möjligheter och alternativa vägar framåt. Genom att rikta fokus mot lösningar och framsteg uppmuntrar coachen till positiv förändring och personlig utveckling.
  4. Bristande flexibilitet i coachingstilen: Varje individ är unik, och det som fungerar för en klient kanske inte passar en annan. En coach bör undvika att fastna i en ”one-size-fits-all” metodik och istället vara flexibel i sin coachingstil. Att anpassa sig efter klientens behov och preferenser skapar en mer anpassad och effektiv coachingsituation.
  5. Ignorera klientens feedback: Att inte ta hänsyn till klientens feedback och reflektioner om coachingsessionerna kan vara förödande för coachingsrelationen. En coach bör välkomna feedback och vara beredd att anpassa sin praxis för att bättre möta klientens behov. Detta visar respekt och engagemang för klientens framsteg och välbefinnande.

Sammanfattningsvis är coachingsessioner en värdefull möjlighet för personlig tillväxt och prestation. Genom att undvika de vanliga misstagen som nämns ovan kan en coach skapa en givande och positiv coachingsituation som ger verkliga resultat för sina klienter. Låt oss tillsammans sträva efter att bli bättre coacher och hjälpa andra att nå sin fulla potential.

Ta dig tid att välja coach och framför allt tillåt dig att byta om det inte känns rätt. Jag brukar alltid be mina klienter att tänka efter då vi träffats ett par gånger om coachingen fungerar och om det känns rätt, detta för att göra det enkelt att dra sig ur om det inte känns rätt. På samma sätt kommer jag som coach också utvärdera våra samtal för att tänka efter på om de ger frukt och fungerar. Hör av dig om du vill diskutera coaching för dig.