För att börja med coaching behöver du ha en tydlig målsättning för vad du vill uppnå med coachingen och hur du kan mäta dina framsteg.

Du behöver också vara redo att ta ansvar för ditt eget lärande och utveckling, samt vara öppen för feedback och nya perspektiv.

För att förbereda dig inför varje coachingsamtal behöver du reflektera över vad du vill fokusera på under sessionen och vad du vill få ut av den. Du behöver också se till att du har en lugn och ostörd plats där du kan prata med din coach i förtroende. Dessutom kan det vara bra att repetera vad ni kom överens om vid föregående session och vad du har gjort sedan dess.

Under coachingsamtalet behöver du vara aktiv och engagerad i dialogen med din coach. Du behöver också vara ärlig och transparent om dina tankar, känslor och utmaningar. Din coach kommer att ställa frågor som hjälper dig att utforska dina mål, möjligheter och hinder. Din coach kommer också att stötta dig i att hitta dina egna lösningar och åtgärder.

Är du redo? Hör av dig så pratar vi igenom och ser om coaching är något för dig, där du är just nu!

Kategorier: CoachingMentorskap